top of page
  • Petter Løken

Trenger du IT-ansatte?


Flere virksomheter utenfor it-bransjen har ikke egne it-ansatte. De har outsourcet it-funksjonen og isteden kuttet i personalkostnadene. Ikke nødvendigvis billigere totalt sett, men en bedre løsning, i følge mange ledere vi har snakket med. Men mange virksomheter har allikevel valgt å beholde egen it-sjef eller it-avdeling. Hva er egentlig den beste og mest kostnadseffektive løsningen for virksomheten?


It-vaktmestere Tidligere brukte it-ansatte mesteparten av tiden sin på intern serverdrift, oppgraderinger, back-up, pc-hjelp og annen brukerstøtte til bedriftens ansatte. Dette var it generalister som kunne «mye om data». De var datidens it-vaktmestere, på godt og vondt. Generell kunnskap om mye forskjellig, men sjelden it-strateger eller spesialister på enkeltområder.


Mye har endret seg. Utviklingen i it-bransjen skjer nå i et rasende tempo og det er umulig for enkeltpersoner å ha inngående innsikt og kompetanse på alle it-områder som berører bedriften. It er dessuten blitt en så sentral del av selskapets forretningsvirksomhet at selv relativt kort nedetid på de viktigste it-systemene kan få dramatiske konsekvenser. I verste fall kan det bidra til at selskapet går konkurs.


I dag finnes det derfor en rekke tredjeparts it-leverandører som har spesialisert seg på å levere profesjonelle driftstjenester til virksomheter fra sitt eget datasenter, såkalt asp eller hosting tjenester.


Disse it-leverandørene har på mange måter overtatt rollen til den gammeldagse it-sjefen. De jobber stort sett med de samme «vaktmester oppgavene», men benytter isteden sine egne servere og tilhørende nettverk for å kunne tilby drift- og supporttjenester til bedriftsmarkedet. Som kunde betaler du fortsatt for lisensene men drift og support er overlatt til en ekstern tredjepart, som regel på bekostning av egne ansatte.


Billigere og bedre? Å sette ut it-funksjonen på denne måten er ikke nødvendigvis billigere. De fleste kundecaser vi har regnet på tilsier tvert i mot at dette som regel blir dyrere, totalt sett, sammenliknet med bruk av egne ressurser.


Men hvis det kun er snakk om å sette ut it-vaktmester oppgaver som serverdrift, oppgraderinger, back-up, etc, så er jeg ikke i tvil om at disse oppgavene ofte utføres bedre og mer profesjonelt av en it-leverandør som har dette som sin kjernevirksomhet.


Spørsmålet er om bedriften din i det hele tatt har behov for å få utført slike it-vaktmester oppgaver, uansett om dette gjøres av egne it-ansatte eller en ekstern it-leverandør.


Den nye it-hverdagen Som leder er du alltid på jakt etter å skaffe bedriften konkurransefortrinn som kan resultere i økt omsetning, reduserte kostnader, eller helst begge deler. Det sier seg selv. Samtidig øker tilbudet av skybaserte tjenester med løfter om betydelige kostnadsreduksjoner og nye forretningsmuligheter. Går du glipp av noe her?


Fremveksten av skytjenester betyr nemlig at behovet for servere og tilhørende it-infrastruktur forsvinner. Det samme gjør alle disse kostnadene, inkludert kompetansen som kreves fra egne it-ansatte eller eksterne leverandører for denne type løsninger. Borte!


For nå tilbyr programvareleverandørene «alt» fra skyen, inkludert drift, back-up og løpende oppgraderinger på de applikasjonene du og dine ansatte trenger. Dette inngår i tjenesteabonnementet, levert direkte over internett, fra programvareleverandøren selv. Da forsvinner også behovet for driftstjenester fra tredjeparts it-leverandører og deres datasentre. Dette har allerede blitt gårsdagens tjenester. Hvorfor betale for noe du ikke trenger?


Samtidig er it-behovet blitt mye mer omfattende og viktigere enn før. Bedrifter i dag er helt avhengig av at it fungerer som det skal. Riktig bruk av it har sitt utspring i strategiske beslutninger. It effektiviserer arbeidsprosessene som igjen kan gjøre store utslag på bunnlinjen. En slankere og mer effektiv organisasjon.


Det setter også krav til deg som leder. Du må forstå konsekvensene av større it-beslutninger og hvordan det påvirker forretningen. It er altfor viktig til å overlate til «it vaktmesteren» med et it-budsjett som kun er basert på tidligere investeringer. Slike beslutninger er et lederansvar og må håndteres deretter.


Trenger du it-ansatte? Spørsmålsstillingen er egentlig feil. It er ikke lenger en isolert del i bedriften, med egne it-ansatte, men en integrert del av selve forretningen. De fleste må forholde seg til it, uansett hvilken bransje man er i.


Bedrifter vil i økende grad ha behov for ansatte som har relevant it-forståelse kombinert med kunnskap om selskapets strategi, prosesser og tilhørende forretningssystemer. Ansatte som skjønner hvordan it påvirker både bransjen og bedriften de selv jobber i.


Dette kan være ansatte som har andre funksjoner i selskapet eller som jobber som it-ansvarlig på heltid. Det avhenger av størrelsen på bedriften og hvor omfattende it-bruken er, eller kommer til å bli.

Alt annet kan kjøpes som tjenester fra eksterne leverandører, de fleste i form av abonnement. Det er bedre, og billigere.

Comments


bottom of page