top of page
  • Petter Løken

Nå skal alle leieStrømmetjenester er blitt det nye moteordet hos hvermansen. I bedriftsmarkedet snakker alle om skytjenester. I begge tilfeller er dette i hovedsak tjenester med abonnementsbaserte leieordninger, levert direkte over internett. Det er både billigere og mer fleksibelt enn å kjøpe. Ingen vil eie lenger, nå skal alle leie.


De aller fleste av oss har brukt slike internettbaserte abonnomentstjenester i en årrekke. Tenk bare på bank (nettbank), e-post (Google gmail), bilder (lagringsplass i skyen), filmer (Netflix), musikk (Spotify, nå også Apple Music). Ja, faktisk det aller meste som har med “data” å gjøre i privatmarkedet leveres nå som et abonnement direkte via internett. Vi er blitt leietakere som konsumerer etter ønske og behov.


Men det var ikke lenge siden de fleste av oss ønsket å kjøpe, for å eie. I årenes løp har jeg kjøpt og eid min andel kassetter, VHS, CD og DVD-er. Nå er det aller meste erstattet av forskjellige leietjenester over nettet. Tilgjengelig når og hvor jeg måtte ønske det. Men jeg eier ikke noe, jeg bare leier.


Billigere, bedre og mye mer fleksibelt.


Fellesnevneren for de aller fleste av disse tjenestene er at de leveres direkte over internett som et abonnement, med ingen eller svært kort oppsigelse. Konsumer så mye du vil, så ofte du vil. Enten gratis, etter forbruk eller til en fast pris pr. måned. Uimotståelig, enten du benytter dette som privatperson eller som leder i en virksomhet.


Bedrifter som leier Bedriftsmarkedet har kastet seg over denne leietrenden. Hvorfor binde opp kapital i produkter når man kan leie isteden? Capex til opex. Men vi snakker ikke om leasing eller andre måter å finansiere produktkjøp på. Disse produktene erstattes av tjenester som tilbys som abonnement, over internett. It-bransjen fører an her og vi ser stadig nye digitale løsninger som erstatter de gamle produktkjøpene.


Et eksempel er bedrifters bruk av it. Inntil nylig måtte bedrifter investere i servere og nettverk med tilhørende lisenser. Og dette var bare for å sette opp it-infrastrukturen. Deretter måtte noen installere applikasjoner og annet på disse serverne som bedriften faktisk skulle bruke. Økonomi- eller erp løsning, mail, kundesystem (crm), felles filområde, egne fagapplikasjoner, etc. Disse måtte vedlikeholdes, oppgraderes og driftes. Og så trengte du naturligvis back-up løsninger, i fall noe feilet.


Nå har dette endret seg. De aller fleste applikasjonene tilbys nå via nettet, direkte fra leverandøren, som et abonnement til en fast pris pr. måned. Vedlikehold, oppgraderinger, drift og back-up. Ikke ditt problem, alt er inkludert i abonnementet fra programvareleverandøren.


Det gjør plutselig alt enklere. Siden alt leveres fra nettet, trenger du ikke lokal it-infrastruktur for å sette opp disse løsningene, og heller ikke kompetansen som hører med. Ingen servere, oppsett, installasjon, back-up eller oppgraderingsbehov. Og heller ingen konsulenter eller egne ansatte som har spesialisert seg på denne type arbeid. Alt dette er borte.


Nettsky overalt I bedriftsmarkedet snakkes det mye om nettsky tjenester. Spør du noen som jobber i it-bransjen, så får du sannsynligvis en forklaring basert på forkortelser som PaaS (Platform as a Service), IaaS (Infrastructure as a Service) og SaaS (Software as a Service). Mye av dette kan du bare glemme! Det er for det meste tekniske begreper, definert av teknologer, for teknologer.


De to første (PaaS og Iaas) handler om forskjellige former for programvareutvikling og it-infrastruktur på nettet, først og fremst interessant for de som jobber i it-bransjen. Dette er de store it-gigantenes arena og domineres av en håndfull it-leverandører, deriblant Amazon, Microsoft og Google. Disse deler stort sett dette markedet mellom seg. Her snakker vi investeringer i milliardklassen med hypermoderne datasentre og skaleringsmuligheter norske datasenter leverandører bare kan drømme om.


Det siste begrepet, SaaS, er det som egentlig betyr noe for alle andre. Det er nemlig hvordan applikasjoner (fra office, mail, fil til økonomi og erp), leveres over internett. På samme måte som hakker og spader bidro til økt aktivitet ifm gullrushet på 1800-tallet, så er PaaS og IaaS viktig for å etablere nødvendig it-infrastruktur på internett i våre dager.


Dette baner vei for økt bruk av nettbaserte applikasjoner (SaaS). Men i motsetning til gullrushet, hvor salg av hakker og spader viste seg å være en bedre forretning enn å lete etter gull, så vil SaaS representere den største veksten og verdien.


Mye å spare I dag finnes det nettbaserte it løsninger for nær sagt enhver løsning og bransje. Alle programvareleverandører tilbyr enten nettskyløsning i dag eller har en tidsplan for når de vil tilby en skybasert utgave av sin programvare.


Blar du opp 700-800 kr. pr. bruker pr. mnd kan du i dag få en komplett økonomi løsning, full kontorløsning fra Microsoft (ms office, e-post, fildeling, dokumentutveksling, skype, etc), en eller flere fagapplikasjoner i skyen, samt hjelp fra en it-leverandør som håndterer sluttbrukersupport og som tar ansvar for at it fungerer sømløst i bedriften din.


Det koster mindre hvis du har enklere behov, litt mer hvis du trenger mer avanserte it løsninger. Dette betyr som regel 50-70 % lavere totalkostnader sammenliknet med de fleste av dagens it-alternativer.


Alt dette kan leveres som leiebaserte abonnementsløsninger, til en fast pris pr. bruker pr. måned. Alle applikasjonene leveres som skytjenester, direkte fra programvareleverandørene. Oppgraderinger, vedlikehold, drift og backup er allerede inkludert i abonnementene. Ingen etablering eller oppstartskostnader, og ingen lange bindingstider.

Du eier ikke, du bare leier.

Comments


bottom of page