top of page
  • Petter Løken

Nå kan dårlige IT-råd koste deg dyrtSkytjenester, dvs IT levert som tjenester over internett, kan gi bedrifter kostnadsbesparelser på 50 % eller mer. Hvis du fortsatt ikke har hørt noe fra din IT-leverandør om dette, så er det i beste fall mangelfull informasjon. Eller du har rett og slett blitt feilinformert. Uansett så kan dette koste deg dyrt.


Stadig flere bedrifter velger slike ekte skyløsninger, dvs IT-løsninger hvor applikasjoner leveres som en tjeneste (abonnement) over internett, direkte fra programvareleverandøren. Det er både enklere og billigere for bedriften.


Men hvordan påvirker dette IT-forhandlere og driftsleverandører når programvareleverandører gjør sine applikasjoner tilgjengelig for sluttkunder på denne måten, direkte over internett?


Gårsdagens IT-løsninger Mange norske IT-leverandører baserer sin egen forretningsmodell på videresalg og installasjon av servere, nettverk og applikasjoner til sine kunder. Enten gjøres dette i kundens lokaler eller på leverandørens eget datasenter (ofte kalt hosting eller asp). I tillegg har de inntekter fra oppgraderinger, vedlikehold og drift av disse IT-løsningene.


Slik har det vært i mange år og modellen er kjent både for kunde og leverandør.


Men bruk av ekte nettskyløsninger endrer disse spillereglene – for alltid. Dette er godt nytt for kunden, men kanskje ikke for mange av dagens IT-leverandører?


I oktober 2017 var det 32.042 foretak i Norge med bransjebetegnelsen «tjenester tilknyttet informasjonsteknologi». Dette i følge tall fra Brønnøysundregistrene. Fellesnevneren for disse foretakene er at de leverer «et eller annet innen IT», enten det er produkter, tjenester eller begge deler.


Mange av disse IT-leverandørene er av det tradisjonelle slaget, de livnærer seg på inntekter fra videresalg av maskinvare og programvare, i tillegg til prosjektarbeid og forskjellige rådgivningstjenester (konsulentarbeid).


Nye spilleregler Men deres forretningsmodell stammer ofte fra en tid før skytjenester gjorde sin innmars i bedriftsmarkedet. Med skytjenester så trenger ikke kunden lenger å kjøpe servere og tilhørende nettverksutstyr for å få tilgang til, og bruke, applikasjoner de trenger i hverdagen. Disse får de isteden levert via nettleseren, over internett, direkte fra applikasjonsleverandøren selv. Oppgraderinger, drift, vedlikehold og backup er inkludert. «All inclusive».


De trenger ikke engang kjøpe selve applikasjonen. Alt leies, som et abonnement, til en fast pris pr. bruker pr. måned. Ingen upfront betaling, ingen lange bindingstider. Dette er allerede nåtidens, og fremtidens, måte IT blir levert på.


Så hva gjør disse IT-leverandørene, når skytjenestene endrer verdikjeden og de etablerte spillereglene? De smarte tilpasser seg den nye hverdagen, sørger for at de tilfører en verdi i den nye sky-verdenen som sluttkunden ønsker å betale for. Så har vi de som nekter å godta det som skjer, som tviholder på det «gamle» og som heller ikke er villig til å endre seg. De er dømt til å tape over tid, skylt bort av en økende flom av ekte nettskytilbydere.


Vente og se? Den siste gruppen av IT-leverandører, og trolig den største, er de som har en «vente og se» holdning. De som sier de først vil gjøre endringer hvis bruken av skytjenester blir en synlig trussel for sin nåværende virksomhet. De har basert sin egen organisasjon, kompetanse, tjenester, leveranse, ja hele sin virksomhet på en forretningsmodell som tross alt har fungert så langt.


En forretningsmodell tilpasset dagens og morgendagens nettsky verden fremstår som ukjent og risikofylt for mange it-leverandører. Slikt krever planlegging, tålmodighet og ikke minst, en gjennomtenkt strategi og vilje til gjøre de nødvendige endringene for å realisere denne strategien. Det er lettere sagt enn gjort. I en hektisk hverdag, men stadig økte krav til vekst og bedre lønnsomhet, så er det kanskje enklere å avvente situasjonen?


Men dette er en luksus de fleste ikke lenger kan unne seg. Nettskybølgen er allerede over oss. For disse IT-leverandørene er det snart for sent å gjøre disse endringene hvis de skal unngå å sakke akterut.


Stadig flere bedrifter «flytter ut i skyen» Men hvor mange bedrifter bruker, eller planlegger, egentlig nettsky løsninger? Allerede svært mange, virker det som. I følge en norsk spørreundersøkelse fra 2015, som ble sendt til 2300 personer i ledende posisjoner i private bedrifter og offentlige virksomheter, så oppgir hele 80 % av respondentene at de enten allerede har adoptert skyløsninger (50 %) eller evaluerer slik bruk (30 %).


Noen har allerede «gått helt ut», dvs de bruker kun nettskybaserte løsninger. Her er også kostnadsbesparelsene aller størst. Mange gjør dette gradvis, og kvitter seg med gammeldagse IT-løsninger så fort den økonomiske anledningen byr seg (avskrivningsperiode nærmer seg slutten, lisenser og/eller bindingstider utløper, etc).


Bedrifter som har svært mye skreddersøm og spesialintegrasjoner på sine nåværende IT-løsninger har naturlig nok litt større utfordringer med å flytte «alt ut i skyen». Men dette hører nå til sjeldenhetene.

Alle programvareleverandører har en erklært strategi for å levere sin programvare som en skytjeneste. Svært mange tilbyr skyversjoner av sin programvare allerede – selv om det ikke alltid er like god kjent. På sikt vil alt være skybasert.


IT-råd som kan koste deg dyrt I mellomtiden jobber mange IT-leverandørene som de alltid har gjort, fokuserer på gårsdagens IT-løsninger uten å tilpasse seg den nye it-hverdagen. IT-rådene blir ofte i tråd med dette. Mer server- og nettverkssalg, lokale installasjoner av applikasjoner med tilhørende behov for kostbare lisenser, oppgraderinger, vedlikhold og backup. Dyrt og allerede gammeldags.


Hvordan kan du som IT-kjøper være sikker på at rådene du får fra din it-leverandør faktisk er de beste, og mest kostnadseffektive, for deg og din organisasjon?

Comments


bottom of page