top of page
  • Petter Løken

Nå blir jobben din enda mer digital

Det er vanskelig å spå om fremtiden. Men kanskje denne krevende koronatiden gir oss et lite innblikk i hvordan vår digitale arbeidsfremtid vil se ut?For de fleste selskaper i Norge er det vanskelig å forholde seg til det meste som skjer på teknologifronten. De store teknologiendringene som vi hører om fra futurister og andre eksperter gjelder først og fremst teknologitrender i samfunnet og hvordan fremtiden vil se ut for konsumenter som deg og meg.


Her i Norge kan det være hvordan Vegvesenets bruker kunstig intelligens og sensorer i veibanen til å måle dekkdybde, bremsekraft, akseltrykk og eksosnivåer av bilen din eller Skatteetatens robotisering og bruk av maskinlæring til å finne ut hvem av oss som burde kontrolleres nærmere.


Det er imidlertid mindre fokus på hvordan ledere og andre ansatte i mindre og mellomstore bedrifter kan møte denne nye teknologiske revolusjonen.


Hjemmekontor situasjonen er bare begynnelsen

Paradoksalt nok så kan kanskje denne vanskelige koronatiden vi befinner oss i, med bruk av online video og andre digitale samhandlingsverktøy fra våre hjemmekontor, ha hjulpet bedriftsledere få øynene opp for den kommende digitaliseringsbølgen som vil berøre oss alle.

Den nye hjemmekontor situasjonen verden over har blitt omtalt som verdens største eksperiment. Enkelte av oss er riktignok vant med å jobbe hjemmefra fra tid til annen, men dette er noe helt annet. Mange av oss ble “hjemmekontorister” over natten pga koronakrisen. Dette ble vår nye arbeidshverdag, enten vi likte det eller ikke.


Hva blir det nye “normalen” når den pålagte hjemmekontor tiden er over for oss alle? Må så mange bruke tid og krefter på å samle seg i felles kontorlokaler for å treffe kolleger hver dag, eller kan vi utnytte energi og tid bedre på annet vis?


Selv om dagens situasjon allerede er svært annerledes enn det vi er vant med, så representerer denne “digitaliseringen” kun starten på vår nye digitale arbeidsfremtid. For her har vi stort sett sett erstattet fysiske møter- og samvær med digitale alternativer. Det er i seg selv ikke så veldig verdiskapende.


Digital transformasjon

De aller fleste virksomheter er helt i starten på sin digitale transformasjon. Dette er ikke et prosjekt med en gitt levetid, det er en kontinuerlig prosess. Vi har fortsatt ikke tatt innover oss hva det innebærer når alle rundt oss er digitale; kolleger, kunder, leverandører, partnere, konkurrenter og myndigheter.

Som leder ser du kanskje konturene av en digital fremtid i din egen virksomhet.


Men hva gjør du for å møte kundene digitalt, før konkurrentene dine?


Den tradisjonelle måten å tilbyr produkter og tjenester på endrer seg. I vår nye digitale hverdag vil vi alle være “online” og det krever en agil arbeidsmetode hvor markedstilpasning og rask respons dominerer. Vi har sett konturene av dette i IT utviklingsprosjekter og spesielt ifm de mange appene vi bruker både privat og i arbeidslivet.


Leverandørene vet allerede mye om vår bruk av disse app-ene, hva som fungerer bra, og ikke så bra. Endringer og oppdateringer skjer nesten kontinuerlig, app-ene blir stadig bedre basert på bruksmønster og kundebehov.


Dette krever en endringsfokus som fortsatt er uvant for mange ledere.


En digital fremtid? Gjør dette først

Det er du og din virksomhet som bestemmer hvilken digital retning som er best for dere, hvilke mål dere skal ha og hvordan disse målene skal nås. Men uansett hva slags rolle din egen virksomhet skal ha i vår digitale fremtid, så er det viktig å få et realistisk bilde av nåsituasjonen. Her er 4 områder dere burde sjekke først:


1. Hvor stor er den tekniske gjelden?

Virksomheter kan ikke fungere uten teknologi. Men tidligere investeringer i tilrettelagte IT-løsninger som understøtter gårsdagens forretningsprosesser kan vise seg å være en av de største hindringene for å henge med når behovet for omstilling treffer. Eksempler kan være:

  1. Windows versjoner som ikke er kompatible med annen programvare

  2. ERP eller økonomisystemer som ikke er oppdatert med senere versjoner – og dessuten skreddersydd eller integrert med andre systemer

  3. Forskjellige IT systemer som over tid har en eller flere funksjoner som overlapper hverandre.

Tommelfingerregelen? Jo eldre, og jo mer skreddersøm, desto større er den tekniske gjelden. Dette vil også påvirke hvilke digitaliseringsprosjekter dere kan gjennomføre på kort og lengre sikt.


2. Er dagens IT-løsning skybasert?

Det er en del forvirring i markedet om hva skytjenester er. Her snakker vi om IT-løsninger med applikasjoner som er spesielt utviklet for internettbruk, såkalt SaaS (Software as a Service). Alt fra MS Office og mail i form av Office 365 (nå kalt Microsoft 365) til økonomi- og andre forretningsapplikasjoner. De aller fleste av disse applikasjonene er nå fullt ut tilpasset internett og tilbys som SaaS tjenester.


Det betyr at de leveres som tjenester direkte over nettet – fra applikasjonsleverandørene selv.

Skybaserte IT-løsninger er en viktig premiss i enhver digital transformasjon. Det er selve grunnmuren i enhver moderne IT-løsning.


3. Hvordan bruker dere data i dag (innsamling, forvaltning og foredling)?

Verdiene vi kan hente ut av data kan bli enda større og viktigere enn oljen, i følge en rapport utarbeidet av Menon. Men det er først når man kan fatte bedre beslutninger, basert på data, at data virkelig skaper verdi. Data må kobles, bearbeides, tilgjengeliggjøres og nyttiggjøres.


Virksomheter som bruker data for å realisere verdi gjør det av følgende grunner:

  1. Forbedre eksisterende drift. Dette vil blant annet innebære å effektivisere beslutningsprosesser, gi mer presise prediksjoner, raskere reaksjonstid, bedre brukerorientering, bedre kvalitet i beslutninger, og så videre.

  2. Påvirke egen evne til fornying: Dette kan være å utvikle en ny organisasjonsmodell, nye kommunikasjonskanaler eller helt nye produkter og tjenester.


4. Hvor digitalt moden er virksomheten?

Digitalisering er mye mer enn å ta i bruk siste skrik på teknologifronten. Når bedriften din digitaliseres, så er det ikke teknologien som transformerer, det er hele virksomheten din.


I forkant av enhver digital transformasjon trenger virksomhet å få avklart hvor digitalt kompetente de ansatte er, hvilke digitale brukervaner de har, hvilke digitale kanaler de foretrekker og hvorfor.

I en digital fremtid vil det ikke være plass for virksomheter som ikke raskt kan tilpasse seg nye markedstrender, endrede kundebehov eller imøtekomme og utfordre nye digitale tjenester fra konkurrenter.

Comments


bottom of page