top of page
  • Petter Løken

Kvitt deg med IT-sjefen

IT-sjefer som bruker det meste av tiden sin på IT infrastruktur og serverdrift, har gått ut på dato. Virksomheter har ikke behov for slike tjenester lenger, uansett om det tilbys fra driftsleverandører eller egne ansatte. Det er dyrt, gammeldags og helt unødvendig.
Overflødige IT-sjefer Jeg kjenner mange dyktige IT-sjefer. De kan masse om servere, nettverk, oppgraderinger, back-up og IT-drift for øvrig. Problemet er bare at slik kompetanse blir stadig mindre etterspurt. På sikt vil markedet for slike tjenester bli helt marginalisert.


Bakgrunnen er at virksomheter ikke lenger trenger servere og annen IT-infrastruktur for å bruke applikasjonene sine. Disse leveres isteden som skytjenester fra applikasjonsleverandøren selv, og her er oppgraderinger, back-up og oppetidsgarantier allerede inkludert.


De eneste fremtidige arbeidsgiverne for slike IT-sjefer vil være bedrifter som selv tilbyr IT-infrastruktur tjenester i en eller annen form. Ingen andre vil ansette personer med kompetanse som allerede er på vei ut, uansett hvor flinke de er. Synd, men slik er nå en gang markedsmekanismene. Tilbud og etterspørsel.

Hvor mye koster egentlig IT-sjefen?

Det har blitt vanlig å beregne IT-kostnader pr. ansatt, eller mer presist pr. IT-bruker da enkelte bedrifter også kan ha ansatte som ikke bruker IT til daglig. I dette eksempelet antar vi at alle ansatte også er IT-brukere. Kjøp av PC-er/arbeidsstasjoner, skrivere og bredbånd er ikke med i regnestykket. Men dette vil være det samme uansett hvilken IT-løsning man benytter (med eller uten IT-sjef).


I følge SSB var gjennomsnittlig månedslønn i 2105 for heltidsansatte innen næringen «tjenester tilknyttet informasjonsteknologi», underkategori IT-tjenester, på kr. 54.200. Sosiale kostnader (arb.giv.avgift, pensjon, etc) er fra 25 % – 35 %. Vi er konservative og bruker 25 % her. Det betyr kr. 67.750 pr. mnd. For bedrifter med IT heltidsansatte, så er det en tommelfingerregel at det i gjennomsnitt er ca. 1 IT-heltidsansatt pr. 40 ansatte i bedriften. Det kan naturligvis variere, men dette er gjennomsnittstall.

I så fall vil 1 fulltids IT-ansatt innebære en kostnad på kr. 1.694 pr. ansatt pr. mnd. Og det er før alle direkte IT-kostnader er tatt med (system- og applikasjonslisenser, oppgraderinger, IT konsulentbistand, etc). Disse kostnadene kommer i tillegg.


Vi har gjort IT kostnadsberegninger på hundrevis av forskjellige virksomheter og har eksempler på bedrifter med IT-kostnader under 1.000 kr. pr. bruker pr. mnd. Da er også alle IT-kostnader inkludert!


IT-sjefens dilemma Tidligere «konkurrerte» IT-sjefen i større grad med andre driftsleverandører. Disse tilbød IT-drift og tilhørende tjenester fra sitt eget datasenter og kunne dermed oppfattes som en trussel mot IT-sjefens eget ansvarsområde. Presset økte på IT-sjefen. Driftsleverandører hadde flere ressurser som kun fokuserte på drift- og supportoppgaver. De tok aldri ferie, ble aldri sykemeldt og slo aldri av telefonen. De gjorde rett og slett denne jobben bedre enn IT-sjefen.


Men nå har både IT-sjefen og disse driftsleverandørene fått en ny konkurrent, og denne gangen er det alvor!


Konkurrenten heter SaaS (Software as a Service), dvs. applikasjoner som er utviklet for internett og lever «på nettet». Vi snakker om applikasjonene du og dine ansatte bruker hver eneste dag, fra MS Office og mail til økonomi-, logistikk-, bransje- og forretningsapplikasjoner. De leveres som tjenester direkte over nettet – fra applikasjonsleverandørene selv.


Ingen servere eller installasjoner. Du logger deg på fra nettleseren din, og så er du i gang. Og her er oppgraderinger, back-up og oppetidsgarantier allerede inkludert. Det betyr at virksomheten heller ikke trenger en IT-sjef som jobber med selskapets IT-infrastruktur og serverdrift. Eller benytte en ekstern driftsleverandør som leverer slike tjenester. Disse tjenestene er nemlig blitt overflødige. På samme måte som den tradisjonelle IT-sjefen.


Trenger du en IT-sjef? Det korte svaret er nei. Den tradisjonelle IT-sjefen, med fokus på IT infrastruktur og serverdrift, er allerede gått ut på dato. Samtidig ser vi at IT får en stadig mer sentral rolle i alle virksomheter, uansett bransje og størrelse. IT er ikke lenger en isolert del av virksomheten, med egne IT-ansatte, men en integrert del av selve forretningen. Digitalisering er det nye moteordet her. Du vil garantert høre mer om dette i tiden fremover.


Virksomheter vil i økende grad ha behov for ansatte som har relevant IT-forståelse kombinert med kunnskap om selskapets strategi, prosesser og tilhørende forretningssystemer. Ansatte som skjønner hvordan IT påvirker både bransjen og bedriften de selv jobber i. Det gjelder både ledere og ansatte for øvrig.


Virksomheter trenger ikke lengre en IT-sjef men derimot forretningsorienterte ledere med meget god IT innsikt og forståelse.

bottom of page