top of page
  • Petter Løken

– Kill your darlingsFor bedrifter vil bruk av nettsky bli minst like viktig som Facebook, Netflix og Spotify har vært for privatpersoner så langt. Som leder trenger du å vite hva bruk av nettsky vil innebære for din virksomhet og dine ansatte, og hvordan dette bidrar til å redusere de totale IT-kostnadene med minst 50 %.


IT-endringer som påvirker deg og din virksomhet Noen ganger skjer det såpass store endringer på IT-fronten at det vil påvirke deg og din virksomhet, uansett hva du gjør. Nei, jeg snakker ikke om nye forretningsmodeller fra selskaper som Netflix, Spotify eller Uber. Disse tilbyr riktignok spennende tjenester hvor ny teknologi er et viktig konkurransefortrinn.


Men dersom dere ikke jobber med tv, musikk eller drosjevirksomhet, så vil disse tjenestene neppe ha særlig betydning for hvordan du og dine driver forretningen i dag.


Bruk av nettsky i bedriftsmarkedet er derimot en slik endring, og dette berører alle virksomheter uansett størrelse og bransjetilhørighet. Denne endringen er allerede i gang og forventes å bli større og mer omfattende enn først antatt.


Det beste, og absolutt rimeligste, nettsky alternativet for virksomheter er når applikasjonene dere bruker til daglig leveres som skytjenester. Dvs via internett, direkte fra applikasjonsleverandørene selv. Dette fungere på samme måten som du og jeg gjør når vi logger oss på Facebook, nettbanken og liknende applikasjoner vi bruker utenom jobben. Dette kalles SaaS løsninger (Software as a Service).


Bruk av nettsky på denne måten kan alene redusere de totale it-kostnadene med minst 50 %.


Stillinger som digitaliseres – og forsvinner Men dette er bare begynnelsen. Når applikasjonene «lever i skyen», så har du også lagt grunnlaget for økt bruk av digitalisering og automatisering. Nye måter å dele informasjon på. Enklere, bedre og mer kostnadseffektivt. Effektivisering av arbeidsprosesser ved hjelp av IT. Det kan gi betydelige kostnadsreduksjoner som gir umiddelbar effekt på bunnlinjen.


En rapport utarbeidet for Kunnskapsdepartementet har analysert hvordan slik digitalisering vil påvirke ulike yrker i Norge i tiden fremover. I følge rapporten vil praktisk talt alle yrker bli berørt. IT-ansatte og kontor/administrasjon medarbeidere er aller mest utsatt.


Her er de mest vanlige (sannsynligheten for at disse stillingene forsvinner/blir «digitalisert» er oppgitt i parentes):

Driftsteknikere/IKT (78 %)

Personalkontormedarbeidere (90 %)

Resepsjonister (96 %)

Kontormedarbeidere (97 %)

Regnskapsmedarbeidere (97 %)

Lønningsmedarbeidere (97 %)

Regnskapsførere (98 %).


Hvor mange slike stillinger finnes i din virksomhet, og hvor effektive er de egentlig?


Stadig flere ser hvordan riktig bruk av IT kan gi virksomheten et konkurransefortrinn. Bedre og mer effektive tjenester og leveranser, med færre ressurser enn tidligere. Teknologien og kunnskapen er allerede tilgjengelig. Hvis din bedrift ikke gjør noe med det, så kan du ikke forvente at konkurrentene dine er like avventende.


– Kill your darlings Bruk av skytjenester og økt digitalisering betyr som regel endringer i organisasjonen. Det kan berøre hele forretningsområder, avdelinger eller enkelte ansatte direkte. Dette er krevende prosesser. Medarbeidere blir berørt, ingen liker endringer. Det vet enhver leder.


Men noen ledere velger allikevel å ikke gjennomføre slike endringer. De har kanskje selv investert mye tid og krefter på dagens løsning eller vegrer seg for å utfordre ansatte som berøres av endringene. Det kan også være at dagens løsning stort sett fungerer greit. Hvorfor endre på noe som man tross alt vet virker? Det korte svaret er at slike endringer betyr at selskapet vil bli mer konkurransedyktig, og enda mer lønnsom.


«Kill your darlings» kaller de det på engelsk. Ta livet av yndlingene dine. Sitatet brukes ofte av skribenter men er også godt kjent blant mange ledere i næringslivet. Kjente forfattere praktiserer dette hele tiden. Selv om de liker noe de har skrevet veldig godt, så er det ikke sikkert at det passer inn i historien som helhet. Da kutter de denne delen av teksten. Historien er alltid viktigst.


Dyktige ledere gjør det samme. De er hele tiden på jakt etter nye og bedre måter å drive forretningen på, i tråd med den strategiske retningen som selskapet har valgt. Nettsky og økt digitalisering gjør virksomheter mer konkurransedyktige og reduserer kostnadene. Men dette vil også utfordre avdelinger og medarbeidere for øvrig som kan føle seg truet av disse endringene.


Da gjelder det å være sterk, selv om du kanskje føler deg mest komfortabel med status quo. Gjør det som er best for selskapet. Kill your darlings.

Comments


bottom of page