top of page
  • Petter Løken

– Ekstremt mye daukjøttOljebransjen opplever tøffe tider og stadig flere selskaper har allerede vært gjennom en omfattende hestekur, i form av reduksjon av kostnader. Enkelte har allerede kuttet kostnadene med 50 prosent. Da kan man samtidig spørre seg hvor lønnsomme de egentlig var tidligere. Har andre bransjer noe å lære her?


Vi tror det. Sett med våre it-briller, så er det mange selskaper som med relativt enkle, strukturelle grep kan kutte de direkte it-kostnadene med opptil 50 %. Og da snakker vi kun om de direkte it-kostnadene. De virkelige kostnadsgevinstene oppnås ved å digitalisere dokumentflyten og automatisere arbeidsprosessene.


– Ekstremt mye daukjøtt Statistisk sentralbyrå anslår at minst 30.000 oljejobber i Norge vil forsvinne i løpet av de neste 2-3 årene. I følge forvalter Morten Astrup i Storm Capital så har det vært ekstremt mye daukjøtt i hele oljeservicebransjen, og som det nå ryddes opp i.


Det virker som han har et poeng. I desember 2014 konstaterte nrk.no at 80 prosent av tiden ble kastet bort i oljesektoren. Dette i følge bransjen selv og eksterne rådgivere.


Effektiviser når tidene er gode I løpet av det siste året har vi snakket med 114 ledere om deres it-kostnader. Det har også gitt oss et bedre innsyn i virksomhetenes arbeidsprosesser og hvor effektive de egentlig er. Dessverre registrerer vi ofte mange manuelle prosesser som både er unødig kompliserte og tidkrevende. Slikt koster både tid og penger.


Viljen til endringer er ikke alltid like stor når det er gode tider. Det er en evig kamp om ressursene, og effektiviseringsprosjekter sliter med tilgang til nøkkelpersoner som har travle dager i linjeoperasjoner. Man prioriterer naturlig nok bedriftens daglige oppgaver. Men det er i de gode tidene bedrifter har de beste forutsetningene for å effektivisere, ikke de dårlige. Da kan det være for sent.


Effektivisering er egentlig ikke så vanskelig hvis man først bestemmer seg. Dokumentflyten digitaliseres, manuelle operasjoner automatiseres, kjerneprodukter- og tjenester prioriteres.


Her er våre tips for effektivisering i virksomheten din:


1. Gjør en kritisk gjennomgang av arbeidsprosessene i virksomheten. Hvor er de manuelle prosessene? Er alle prosessene nødvendige? Er det andre måter å løse problemene på?


2. «Plukk de laveste fruktene først». Det kan ofte være en fordel å realisere de mindre gevinstene først. Det kan frigjøre tid og ressurser i organisasjonen som kan forenkle arbeidet med større effektiviseringsprosjekter senere.


3. Effektivisering burde alltid stå på dagsorden, uansett markedssituasjon. Men bruk de gode tidene til å forberede og gjennomføre større effektiviseringsprosjekter. Det vil uansett ta noe tid før effektiviseringsgevinstene virkelig slår til. Slike tiltak er bortkastet hvis du begynner arbeidet når du allerede står på kanten av stupet.


4. En forbedringsprosess kan vise behov for å ta modige og tøffe valg, såkalt «kill your darlings». Enkelte ledere kan mangle nødvendig avstand for å se dette tydelig, eller man våger rett og slett ikke å foreta upopulære men nødvendige valg. I slike situasjoner kan resultatet bli at man flikker på det man har, og foretar kun kosmetiske endringer, fremfor å foreta grepene som kanskje er helt nødvendig.

Comments


bottom of page