top of page
  • Petter Løken

Digitalisering av virksomheten. 5 ledertips

Når bedriften din digitaliseres, så er det ikke teknologien som transformerer, det er hele virksomheten din. Det er først og fremst en kulturell og organisatorisk transformasjon hvor den digitale teknologien er katalysatoren. Dette representerer også en av de aller største lederutfordringene i overskuelig fremtid.Digitaliseringsbølgen kommer stadig nærmere for de fleste av oss. I følge forståsegpåere så er nye aktører allerede på full fart inn i nær sagt alle bransjer, inkludert din. Disse nykommerne utnytter teknologi til å betjene et markedsbehov via digitale løsninger bedre, raskere og billigere enn deg. Budskapet er like enkelt som det er brutalt; Skal du overleve, er det ingen vei tilbake. Digitaliser eller dø.


Men den sterke digitaliseringsveksten, med økt bruk av roboter og kunstig intelligens (artificial intelligens – AI), byr også på store utfordringer for dagens ledere. Morgendagens marked vil se helt annerledes ut enn i dag. Hele bransjer som blir «disrupted», heldigitaliserte verdikjeder, globale konkurrenter og kompetansekrav som flere av dagens ansatte ikke har. Det er store omveltninger på gang og bare de beste vil overleve.


Hva betyr dette for deg som leder og hvordan kan du være best mulig forberedt på disse store endringene som vil komme? Her er 5 områder som det kan være verdt å se nærmere på.


1. Ledere må forstå IT

I vår nye digitale hverdag må enhver leder forstå hvordan forskjellige IT-valg vil påvirke egen virksomhet, marked, kunder og leverandører. Det er ikke lenger nok å overlate IT til en egen avdeling eller utpekte ansatte. I en digitalisert verden vil IT-forståelse være en forutsetning for å lede, uansett om du er en toppleder, mellomleder eller teamleder. Du har rett og slett ikke noe valg.


På samme måte som CIO-er/IT-sjefer trenger å «lære seg business» for å unngå å ende opp som utdøende «IT-vaktmestere», så forventes det at du kan diskutere IT-muligheter med dine IT-kyndige ledere og ansatte. Du må forstå hva forskjellige IT-valg innebærer for din egen virksomhet både på kort og lang sikt.


Ingen forventer at du skal lære deg programmering eller forstå alle tekniske begreper. Men du må kunne nok IT til å forstå IT-trender, hvilke IT-alternativer som finnes, og hvordan disse kan påvirke ditt marked, kunder og egen virksomhet.


2. Ledere trenger ansatte som kan både IT og business

IT er ikke lenger en isolert del av virksomheten, med egne IT-ansatte, men en integrert del av selve forretningen. Virksomheter vil i økende grad ha behov for ansatte som har relevant IT-forståelse kombinert med kunnskap om selskapets strategi, prosesser og tilhørende forretningssystemer.


Ansatte som skjønner hvordan IT påvirker både bransjen og bedriften de selv jobber i. Det gjelder både ledere og ansatte for øvrig.


3. Roboter og AI blir lederens nye støttespillere

Roboter og Artifical Intelligence (AI) er fremdeles i sin spede begynnelse, men vi ser allerede nå konturene av hvilken enorm påvirkning dette vil ha på bedrifter uansett størrelse, bransje og geografi.

Ledere på alle nivåer må tilpasse seg til en verden med stadig smartere maskiner. De største endringene i bedriften din vil komme som en følge av programvareroboter, kombinert med AI.


Teknologien er nemlig kommet så langt at den ikke lenger bare kan erstatte mekaniske rutineoppgaver i bedriften. Snart vil de også overta mange av de administrative oppgavene som stjeler mye av tiden til dagens ledere. Og de gjør alt raskere, bedre og billigere. Dyktige ledere innser at roboter og AI vil være blant deres beste støttespillerne i fremtiden, og vil tilpasse sin virksomhet deretter.


4. Datadrevet. Ledere trenger riktig data for å treffe riktige beslutninger

Vi genererer data hver gang vi er online, bruker smart telefonen, kommuniserer med venner i sosiale medier og når vi handler. Vi etterlater digitale spor hver gang det skjer en eller annen digital transaksjon, og det er nesten alt mulig i disse dager. Enten det er jobb eller privat.


På toppen av dette, så er det også en meget sterk økning i maskin-genererte data. F.eks. blir data generert og delt når våre “smarte” hjemmeapparater snakker med hverandre eller rapporterer tilbake til utstyrsprodusenten (i realiteten alle apparater og enheter som har en eller annen form for internett tilknytning). I industrien er forskjellige maskiner, fabrikker og rigger rundt omkring i verden i økende grad ustyrt med sensorer som samler og videreformidler data.


Snart vil vi se selvkjørende biler på veiene med drøssevis av sensorer, GPS utstyr og annet elektronisk utstyr som vil generere og konsumere store mengder data. Det forventes at hver selvkjørende bil vil generere og konsumere opptil fire terabytes data i løpet av 8 timers kjøring. For å sette dette i perspektiv; fire terabytes data tilsvarer lagring av 1.2 millioner bilder. Det er mye data!


Det er ofte store mengder digitale data, både ustrukturerte og strukturerte, som ligger tilgjengelig i tabeller eller databaser hos de aller fleste virksomheter. Dataene kan trekkes ut av for eksempel sosiale medier, webkameraer, bildedatabaser, produktsporing, satellittbilder, trafikkoptimalisering, seismiske data eller kundedatabaser.


Større data analyse prosjekter bruker stadig oftere moderne verktøy som involverer kunstig intelligens og maskinlæring. Ved å lære datamaskiner å identifisere hva disse datamengdene representere – f.eks. med bildegjenkjenning eller naturlig språkprosessering («natural language processing») – kan de identifisere mønstre og sammenhenger mye raskere og sikrere enn mennesker.


Et viktig mål med slike data analyser er at ledere kan foreta bedre beslutninger basert på informasjon som virksomheten allerede har tilgang til i egne datakilder. Det har også en annen klar fordel: Fravær av menneskelige fordommer. Ledere trenger riktige data for å treffe riktige beslutninger.


5. Ledere må fokusere på endringskultur

Digitalisering i virksomheter blir altfor ofte beskrevet som en prosess hvor man integrerer bedre og mer moderne teknologi i den daglige driften. Men digitalisering er mye mer enn å ta i bruk siste skrik på teknologifronten.


Når bedriften din digitaliseres, så er det ikke teknologien som transformerer, det er virksomheten din. Det er først og fremst en kulturell og organisatorisk transformasjon hvor den digitale teknologien er katalysatoren.


Hovedutfordringen for ledere vil derfor være å etablere og promotere en dynamisk og endringsvillig organisasjonskultur som står klar til å omfavne den nye digitale hverdagen. I en digital fremtid vil det ikke være plass for virksomheter som ikke raskt kan tilpasse seg nye markedstrender, endrede kundebehov eller imøtekomme og utfordre nye digitale tjenester fra konkurrenter.


Hvordan står det til med digitaliseringen i din egen virksomhet?

Comments


bottom of page