top of page
  • Petter Løken

Den stille IT-revolusjonen


Applikasjoner som er spesielt utviklet for internettbruk, såkalt SaaS (Software as a Service), baner vei for en mye bedre og enklere IT-hverdag for bedriftsledere og deres ansatte. Men den største godbiten er kanskje prisen. Bedrifter som velger slike SaaS løsninger kan nemlig forvente å halvere de totale IT-kostnadene, minst!


En stille IT-revolusjon En stille IT-revolusjon er under oppseiling i bedriftsmarkedet. Den er altomfattende og berører alle IT-løsninger uansett bedriftsstørrelse og bransje. Vi snakker om applikasjonene du og dine ansatte bruker hver eneste dag, fra MS Office og mail til økonomi-, logistikk-, bransje- og forretningsapplikasjoner.


De aller fleste av disse applikasjonene er nå fullt ut tilpasset internett og tilbys som SaaS tjenester. Det betyr at de leveres som tjenester direkte over nettet – fra applikasjonsleverandørene selv. Ingen servere eller installasjoner. Du logger deg på fra nettleseren din, og så er du igang. Men det stopper ikke der.


Men er dette så revolusjonerende, da? Det er jo ofte de samme applikasjonene du allerede bruker hver dag, selv om den internettbaserte utgaven oppfattes enklere og mer brukervennlig for deg og dine ansatte. Men denne måten å levere IT på, direkte over internett fra applikasjonsleverandøren selv, endrer spillereglene og har dramatiske konsekvenser for hele den IT-baserte verdikjeden slik vi kjenner den fra de siste 25-30 årene.


Det er i hovedsak 3 grunner til dette:


1. Applikasjonene er fullt og helt utviklet for internett. De utnytter internetts egenskaper hvor alle kan kommunisere med alle. Applikasjonene «lever på nettet» og krever ingen ekstra programvare eller tilpasninger for å fungere over internett. Det blir det samme som å logge seg på Facebook, nettbanken og andre applikasjoner du kjenner fra privatlivet.


2. IT-infrastruktur og IT-drift blir en saga blott Dvs for andre enn applikasjonsleverandørene og deres underleverandører. Det er nemlig ikke behov for servere og annen it-infrastruktur i din bedrift eller hos en ekstern driftsleverandør for å kjøre disse applikasjonene.


Det samme gjelder IT-drift, oppgraderinger og back-up av servere, data og applikasjoner. Ofte representerer slike IT-drift og infrastruktur kostnader brorparten av de totale IT-kostnadene dine. Men nå blir alt dette ivaretatt av applikasjonensleverandørene. Disse kostnadene er allerede bakt inn i lisensene. Og dine IT-utgifter blir tilsvarende redusert.


3. Applikasjonene leveres som tjenester Du leier istedenfor for å eie, fra capex til opex. Du slipper upfront betaling og faktureres som regel pr. bruker pr. måned. Du forholder deg til et abonnement som løper til du sier det opp. Antall brukerlisenser i bedriften tilpasses fortløpende, i takt med bedriftens behov (vekst eller reduksjon).


Alt dette er gode nyheter for deg som bruker disse applikasjonene. En enklere og bedre IT-hverdag for deg og dine. Samtidig blir de totale IT-kostnadene dine kraftig redusert. Men for å få full effekt av disse godene, trenger du å kvitte deg med alle de gammeldagse IT-løsningene.


Hvis en eller flere applikasjoner fremdeles leveres på «den gamle måten» (herunder innstallasjon på servere i egne lokaler eller eksternt datasenter), så må du fremdeles betale for denne ekstra IT-infrastrukturen og IT-driften. Selv om IT-kostnadene vil bli redusert ved å gå over til internettbaserte applikasjonsløsninger, så er effekten aller størst når alle applikasjonene i bedriften er internettbaserte.


«Adapt or die» I følge Brønnøysund var det mer enn 3.000 virksomheter i Norge i 2016 som tilbyr IT-drift i en eller annen form. Tallet er enda høyere hvis vi også tar med de som tilbyr produkter og tjenester som er relatert til denne gamle IT-leveransen (i hovedsak forhandlere, konsulenter og rådgivere).


Hvis applikasjonene i bedriften din ikke benyttes i en SaaS utgave i dag, så bruker du sannsynligvis en, eller flere, av disse IT-leverandørene. Da betaler du sannsynligvis mer enn du burde. Ikke fordi disse leverandørene nødvendigvis tar seg for godt betalt, men fordi deres tjenester ikke lenger er aktuelle i en verden med internettbaserte applikasjoner. De må i så fall tilpasse seg den nye markedssituasjonen med nye IT-tjenester som tilfører reell verdi.


For leverandører som har spesialisert seg på den gamle IT-leveransen, så kan det bli en tøff utfordring å omstille seg. Dette er ikke gjort i en håndvending. Men det er ingen vei tilbake. Applikasjonsleverandører har enten et SaaS tilbud allerede, eller har planer for når de skal introdusere en SaaS utgave. Her er det markedet som bestemmer. «Adapt or die».

bottom of page